Telefon  +48 500 818 808

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Taśmy DUNLOP ULTRA X rozwiązaniem problemów w separatorach magnetycznych

Transport taśmowy jest szeroko stosowany w przemyśle, podczas kolejnych etapów procesów produkcyjnych, do przenoszenia różnego rodzaju produktów pakowanych, luźnych czy też materiałów sypkich. Często są to przenośniki poziome pracujące pod niewielkim kątem wzniosu do około 20° [1], z zamontowanymi taśmami gładkimi prowadzonymi po krążnikach lub po blaszanym stole – taśmy poślizgowe. W przenośnikach o większym kącie wzniosu stosuje się taśmy profilowane np. w jodełkę lub wyposażone w poprzeczne profile, zapobiegające zsuwaniu się transportowanego materiału. Niezawodność i trwałość taśm jak i poszczególnych elementów przenośnika, stanowią istotną cechę dla każdego użytkownika. Ostatnim elementem tego łańcucha zależności jest dobrze dobrane i wykonane połączenie taśmy przenośnikowej. Dobór ten jest realizowany na podstawie parametrów konstrukcji przenośnika, rodzaju taśmy i możliwości serwisu świadczącego usługi. Krótkie przenośniki, na których taśma, a szczególnie miejsce jej łączenia, są wielokrotnie przeginane w krótkim przedziale czasu wymagają szczególnej uwagi. Awaria takiego urządzenia często potrafi zdezorganizować pracę całego zakładu.

Przykładem takiego zastosowania są taśmy instalowane na separatorach magnetycznych (fot.1). Urządzenia te posiadają krótkie przenośniki taśmowe od długości 2 do 4 metrów i ich zadaniem jest eliminacja metalowych elementów z transportowanej strugi materiału.

 

separator magnetyczny

Fot.1 Przykładowy separator magnetyczny pracujący w Zakładach Komunalnych na Dolnym Śląsku z zamontowaną taśmą Dunlop Ultra X3 i złączem mechanicznym.

 

Problemy jakie często zgłaszają ich użytkownicy to liczne uszkodzenia gumy okładkowej, przedwczesne wycieranie się okładek, pękanie styków złącza oraz rozwarstwianie się przekładek na jego stopniach, mała żywotność połączeń mechanicznych. Podczas zakupu taśmy, użytkownicy często muszą dokonać wyboru pomiędzy zainstalowaniem taśmy o większej wytrzymałości z grubszymi okładkami gumowymi, która nie jest przystosowana do niewielkich średnic bębnów, co skutkuje pękaniem złączy, a stosowaniem taśm o mniejszej wytrzymałości i grubości okładek z narażeniem ich na szybsze mechaniczne zużycie.

Firma Beltor zaproponowała swoim klientom i wdrożyła taśmy ULTRA X firmy Dunlop.

Są to taśmy z jedną wysokowytrzymałą przekładką ze wzmocnionym splotem oraz odpornymi na ścieranie okładkami gumowymi. Jak podaje producent taśmy te są, w porównaniu z typowymi 3-przekładkowymi konstrukcjami, ponad trzykrotnie bardziej odporne na rozdarcia wzdłużne, pięciokrotnie bardziej odporne na rozerwanie, wykazują się większą odpornością na przebicia, mniejszą wydłużalnością i większą elastycznością.

Taśmy produkowane są w dwóch odmianach:

Ultra X1 o wytrzymałości 330N/mm, które są proponowane w zastępstwie taśm 2-przekładkowych typu EP250/2 i EP315/2 i 3 przekładkowej EP400/3, oraz

Ultra X3 o wytrzymałości 550N/mm, które są proponowane w zastępstwie taśm 3 i 4-przekładkowych typu EP500 i EP630.

Taśmy Ultra X są produkowane standardowo z okładkami odpornymi na ścieranie w klasie Dunlop AA (anty-abrazyjne). Zapewnia to doskonałą odporność na mikro rozcięcia i zużycie spowodowane przez kruszywa, ponieważ ścieralność, przekracza typowe wymagania normy DIN Y (średnia ścieralność poniżej 150 mm3) o 20%. I jak w przypadku wszystkich właściwości okładek Dunlop, również i Dunlop AA jest wszechstronnie testowana zgodnie z normą EN ISO 1431 pod względem odporności na ozon (50 pphm, napięcie 20%, 96 godzin bez pęknięcia) i odporności na szkodliwe skutki promieniowania ultrafioletowego. Badania odporności taśm na przebicia [2] pokazywały skuteczność stosowania taśm o wzmocnionej konstrukcji rdzenie i okładce z wysokowytrzymałej gumy. Należy pamiętać, że zapobieganie wbijaniu się w taśmę ostrych elementów metalowych eliminuje potencjalne awarie spowodowane np. rozcięciem taśmy.

Dla porównania na fot.2, pokazano taśmę typu EP630/3 4+2, z klejonym na środku, dla wzmocnienia, pasem okładziny gumowej, pracującą przez okres 4 miesięcy. Na powierzchni widać znaczne zużycie, dużą degradację progów, liczne przebicia z wbitymi jeszcze metalowymi elementami i odklejającą się okładzinę. Taśma w tym stanie, w każdej chwili może ulec awarii i zatrzyma proces produkcyjny. Na [fot.3.] taśma Dunlop Ultra X3 z wklejonym na środku pasem z gumy trudnościeralnej, z wulkanizowanymi na gorąco profilami. Taśma pracuje od 18 miesięcy w podobnych warunkach jak opisywana powyżej wieloprzekładkowa i jej stan techniczny pozwala zakładać jeszcze jej wielomiesięczną pracę.

 

taśma

Fot. 2. Taśma EP630/4 4+2, czas eksploatacji 4 miesiące.

 

taśma

 Fot. 3. Taśma Dunlop Ultra X3, czas eksploatacji 18 miesięcy

 

Taśmy Ultra X najlepiej łączyć za pomocą złącza palczastego (fot.4). Dzięki temu uzyskujemy najmocniejsze i najsolidniejsze połączenie, zachowując do 90% wytrzymałości na rozciąganie bazowej taśmy. Najsłabszym elementem taśmy jest zawsze złącze. W taśmach wieloprzekładkowych stopniowanie przekładek na złączu eliminuje zawsze jedną przekładkę i powoduje, że w przypadku taśmy EP250/2 tracimy 50%, EP400/3 33% a przy EP630/4 25% wytrzymałości taśmy. Można więc stosować taśmy Ultra X o nominalnie mniejszej wytrzymałości w porównaniu z taśmami wieloprzekładkowymi a jednocześnie uzyskujemy wyższą wytrzymałość połączonej taśmy, np. typowa taśma EP400/3 wg PN-EN ISO 14890 [3] o wytrzymałości 400kN/m po wykonaniu klasycznego złącza zapewnia 2/3 swojej wytrzymałości czyli ok. 266N/mm, taśma Ultra X1 potencjalnie słabsza o nominalnej wytrzymałości 330kN/m po wykonaniu złącza palczastego zapewnia wytrzymałość ok. 297kN/m.

 

schemat

Fot.4 Schemat połączenia palczastego (materiały promocyjne firmy Dunlop)

 

Kolejna zaleta stosowania taśm Ultra X i złącza palczastego to mniejsza wymagana minimalna średnica bębnów. Dla taśmy Ultra X3 wynosi ona ( przy 60% obciążeniu) 400mm dla taśmy 4 przekładkowej przy tych samych warunkach np. EP630/4 wynosi 500mm. Dotychczasowe doświadczenie eksploatacyjne firm Beltor pokazały, że po zastosowaniu taśm serii Ultra X i złączy palczastych, zniknął problem pękających styków taśm i rozwarstwiających się przekładek.

Konstrukcja przenośnika na separatorach nie zawsze pozwala na założenie taśmy połączonej w obwód zamknięty lub też jej łączenia na obiekcie. Użytkownicy stosują złącza mechaniczne, które pozwalają na założenie taśmy w ekstremalnie trudnych warunkach. Taśmy Ultra X nadają się do łączenia za pomocą złączek mechanicznych a ich wytrzymałość jest wyższa nawet o 15% w stosunku do taśm wieloprzekładkowych. Użytkownicy zgłaszali wielokrotnie problemy z przyspieszonym niszczeniem się złączek na separatorach magnetycznych. Wyciągane z transportowanej strugi materiału elementy metalowe wbijały się i blokowały pomiędzy ruchomymi częściami złącza mechanicznego, co prowadziło do jego degradacji. Firma Beltor wyeliminowała ten problem przez wklejenie paska gumy o odpowiedniej sztywności i szerokości pozwalającej na zasłonięcie metalowego złącza. Przyciągane przez magnes elementy metalowe przywierają teraz do gumy nie niszcząc samego połączenia.

 

Fot.3. Pasek gumy chroniący złącze mechaniczne przed elementami metalowymi przyciąganymi przez separator.

 

Nie bez znaczenia jest też mniejsza wydłużalność taśm jednoprzekładkowych firmy Dunlop. Często system napinania w separatorach ma mały skok, a wydłużająca się nadmiernie podczas pracy taśma zmusza użytkownika do jej skracania i związanych z tym postojami.

Taśmy przenośnikowe Ultra X firmy Dunlop pomogły rozwiązać wiele problemów eksploatacyjnych na separatorach. Doświadczenia firmy Beltor z wdrażania tych konstrukcji u klientów pozwalają oszacować wzrost żywotności taśm o ponad 400%.

Zastosowanie taśm Dunlop Ultra X to dłuższa żywotność taśm, mniejsza ilość postoi, mniejsza ilość wymian i napraw taśm, a tym samym niższe koszty eksploatacyjne.

Firma Beltor wprowadziła produkt ULTRA X na rynek polski jak również, jest liderem w skali Europy w wolumenie sprzedaży w/w taśm. Wdrażane są one na szczególnie wymagających przenośnikach, jako taśmy gładkie, z nawulkanizowanymi na gorąco poprzecznymi zabierakami, jak również profilami w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta. Przy współpracy z IGO Poltegor-Instytut wdrażane są również taśmy z nawulkanizowanymi na gorąco falbanami gumowymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www, Instagramie oraz w oddziałach firmy Beltor. Wszelkie pytanie, należy kierować pod numer 500 818 808 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Literatura:

[1] Tadeusz Żur, Monika Hardygóra – Przenośniki Taśmowe w Górnictwie, Katowice 1996;
[2] Paweł Lewandowicz, Jarosław Prykowski - Badania odporności taśm przenośnikowych na przebicia. Górnictwo Odkrywkowe 1996; Nr 6: str. 39.
[3] Polska Norma PN-EN ISO 14890 – Taśmy przenośnikowe. Wymagania dotyczące taśm przenośnikowych ogólnego stosowania z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw sztucznych.